Πιλοκυτταρικό αστροκύτωμα

Κατηγορία: κεντρικό νευρικό

Είδος εξέτασης: μαγνητική τομογραφία

Ιστορικό: αστάθεια, ζάλη


Ευρήματα από τις ακτινολογικές εξετάσεις

Παρουσία κυστικής βλάβης στο αριστερό παρεγκεφαλιδικό ημισφαίριο

Παρουσία κυστικής βλάβης στο αριστερό παρεγκεφαλιδικό ημισφαίριο

Παρουσία κυστικής βλάβης στο αριστερό παρεγκεφαλιδικό ημισφαίριο μετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού

Επανέλεγχος 2 χρόνια μετά το χειρουργείο χωρίς παθολογικά ευρήματα
ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 4-6 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
τηλέφωνα: 26510 646 66 - 646 96 fax: 26510 646 96