Μεσοθηλίωμα υπεζωκότα

Κατηγορία: θώρακας

Είδος εξέτασης: αξονική τομογραφία

Ιστορικό: βήχας, άλγος


Ευρήματα από τις ακτινολογικές εξετάσεις

Παρατηρείται παρουσία οζωδών παχύνσεων του υπεζωκότα δεξιά και παρουσία εγκυστωμένων υπεζωκοτικών συλλογών σε εγκάρσιες τομές και δισδιάστατες πολυεπίπεδες ανασυνθέσεις (MIP)

Παρατηρείται παρουσία οζωδών παχύνσεων του υπεζωκότα δεξιά και παρουσία εγκυστωμένων υπεζωκοτικών συλλογών σε εγκάρσιες τομές και δισδιάστατες πολυεπίπεδες ανασυνθέσεις (MIP)

ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 4-6 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
τηλέφωνα: 26510 646 66 - 646 96 fax: 26510 646 96